XDR

In the Bantu network, transactions are encoded using a standardized protocol called External Data Representation (XDR).

In Expansion, you will only encounter XDR when posting and getting transactions and in the ledger header.

When you post a transaction, a client will encode the transaction as XDR before submitting it to Expansion.

When you request a transaction, Expansion returns some data about the transaction in human-readable JSON. The full canonical data about the transaction is encoded in machine-readable XDR, available in XDR attributes at the end of the response.

You can decode this XDR in the Bantu Laboratory’s XDR Viewer.

ATTRIBUTE TYPE DESCRIPTION

 • envelope_xdrstring

  The XDR encoded transaction as stellar-core sees it.

 • result_xdrstring

  The effects of a transaction encoded in XDR.

 • result_meta_xdrstring

  The details about the effects of a transaction encoded in XDR.

 • fee_meta_xdrstring

  The fees associated with the transaction encoded in XDR.

{
 // Response truncated to highlight XDR-related attributes
 "envelope_xdr": "AAAAAPewD+/6X8o0bx3bp49Wf+mUhG3o+TUrcjcst717DWJVAAAAyAFvzscADTkNAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAYAAAACWE1BVEsAAAAAAAAAAAAAAAPvNOuztX4IjvV8pztsEc1/ZnTz0G3p5Cx4vcf04+xUAAONfqTGgAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAD2NyeXB0b21hcmluZS5ldQAAAAAAAAAAAAAAAAF7DWJVAAAAQK3vfUCZ8mbjW3ssMd0n1tJTF9Fv6EbuJ6cWKkYXBqG5itqanPbFzIQoZEHbPS8nr2vo4dROvKI0uQzNcfExKwM=",
 "result_xdr": "AAAAAAAAAMgAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAA=",
 "result_meta_xdr": "AAAAAQAAAAIAAAADAZU3mQAAAAAAAAAA97AP7/pfyjRvHdunj1Z/6ZSEbej5NStyNyy3vXsNYlUAAAAABlxskAFvzscADTkMAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAD2NyeXB0b21hcmluZS5ldQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQGVN5kAAAAAAAAAAPewD+/6X8o0bx3bp49Wf+mUhG3o+TUrcjcst717DWJVAAAAAAZcbJABb87HAA05DQAAAAIAAAAAAAAAAAAAAA9jcnlwdG9tYXJpbmUuZXUAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAwGVN5gAAAABAAAAAPewD+/6X8o0bx3bp49Wf+mUhG3o+TUrcjcst717DWJVAAAAAlhNQVRLAAAAAAAAAAAAAAAD7zTrs7V+CI71fKc7bBHNf2Z089Bt6eQseL3H9OPsVAAATfBgJfPoAAONfqTGgAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAZU3mQAAAAEAAAAA97AP7/pfyjRvHdunj1Z/6ZSEbej5NStyNyy3vXsNYlUAAAACWE1BVEsAAAAAAAAAAAAAAAPvNOuztX4IjvV8pztsEc1/ZnTz0G3p5Cx4vcf04+xUAABN8GAl8+gAA41+pMaAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAIAAAADAZU3mQAAAAAAAAAA97AP7/pfyjRvHdunj1Z/6ZSEbej5NStyNyy3vXsNYlUAAAAABlxskAFvzscADTkNAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAD2NyeXB0b21hcmluZS5ldQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQGVN5kAAAAAAAAAAPewD+/6X8o0bx3bp49Wf+mUhG3o+TUrcjcst717DWJVAAAAAAZcbJABb87HAA05DQAAAAIAAAAAAAAAAAAAAA9jcnlwdG9tYXJpbmUuZXUAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==",
 "fee_meta_xdr": "AAAAAgAAAAMBlTeXAAAAAAAAAAD3sA/v+l/KNG8d26ePVn/plIRt6Pk1K3I3LLe9ew1iVQAAAAAGXG1YAW/OxwANOQwAAAACAAAAAAAAAAAAAAAPY3J5cHRvbWFyaW5lLmV1AAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAZU3mQAAAAAAAAAA97AP7/pfyjRvHdunj1Z/6ZSEbej5NStyNyy3vXsNYlUAAAAABlxskAFvzscADTkMAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAD2NyeXB0b21hcmluZS5ldQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
 // Response truncated to highlight XDR-related attributes
}

Last updated