Single

The single transaction endpoint provides information on a specific transaction.

ARGUMENTS

 • hashrequired

  A hex-encoded SHA-256 hash of this transaction’s XDR-encoded form.

var StellarSdk = require("stellar-sdk");
var server = new StellarSdk.Server("https://expansion-testnet.bantu.network");

server
 .transactions()
 .transaction(
  "5ebd5c0af4385500b53dd63b0ef5f6e8feef1a7e1c86989be3cdcce825f3c0cc",
 )
 .call()
 .then(function (resp) {
  console.log(resp);
 })
 .catch(function (err) {
  console.error(err);
 });
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://expansion-testnet.bantu.network/transactions/5ebd5c0af4385500b53dd63b0ef5f6e8feef1a7e1c86989be3cdcce825f3c0cc"
  },
  "account": {
   "href": "https://expansion-testnet.bantu.network/accounts/GDI5EK4HNMBHJJQGP3GUXQJIIOHU2CJO3LABPWD6WYSPJZP5NP67TMNN"
  },
  "ledger": {
   "href": "https://expansion-testnet.bantu.network/ledgers/27963785"
  },
  "operations": {
   "href": "https://expansion-testnet.bantu.network/transactions/5ebd5c0af4385500b53dd63b0ef5f6e8feef1a7e1c86989be3cdcce825f3c0cc/operations{?cursor,limit,order}",
   "templated": true
  },
  "effects": {
   "href": "https://expansion-testnet.bantu.network/transactions/5ebd5c0af4385500b53dd63b0ef5f6e8feef1a7e1c86989be3cdcce825f3c0cc/effects{?cursor,limit,order}",
   "templated": true
  },
  "precedes": {
   "href": "https://expansion-testnet.bantu.network/transactions?order=asc\u0026cursor=120103542047408128"
  },
  "succeeds": {
   "href": "https://expansion-testnet.bantu.network/transactions?order=desc\u0026cursor=120103542047408128"
  }
 },
 "id": "5ebd5c0af4385500b53dd63b0ef5f6e8feef1a7e1c86989be3cdcce825f3c0cc",
 "paging_token": "120103542047408128",
 "successful": true,
 "hash": "5ebd5c0af4385500b53dd63b0ef5f6e8feef1a7e1c86989be3cdcce825f3c0cc",
 "ledger": 27963785,
 "created_at": "2020-01-28T10:03:33Z",
 "source_account": "GDI5EK4HNMBHJJQGP3GUXQJIIOHU2CJO3LABPWD6WYSPJZP5NP67TMNN",
 "source_account_sequence": "65046128646685383",
 "fee_charged": 100,
 "max_fee": 100,
 "operation_count": 1,
 "envelope_xdr": "AAAAANHSK4drAnSmBn7NS8EoQ49NCS7awBfYfrYk9OX9a/35AAAAZADnFxwAAALHAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAADR0iuHawJ0pgZ+zUvBKEOPTQku2sAX2H62JPTl/Wv9+QAAAAEAAAAA+qpaPAsU/CGcSeS4KnvqE9y+Bcjhyr1l6jiwixRsvu8AAAABTkdOVAAAAAAs4YIuYne69wMuNtfiZ64gb7E3qnTR7A4yD4jZDSS8AQAAAdGpSiAAAAAAAAAAAAH9a/35AAAAQM5LSBiFRQKtFYRPpNabwVuvIhZSVRDaajf0KzYaqJmgaXAlFaTOYyYc11YuxUM1Fzl1VT4UEbI22BvO/8HzUgQ=",
 "result_xdr": "AAAAAAAAAGQAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAA=",
 "result_meta_xdr": "AAAAAQAAAAIAAAADAaqxiQAAAAAAAAAA0dIrh2sCdKYGfs1LwShDj00JLtrAF9h+tiT05f1r/fkAAAAAAhWQlADnFxwAAALGAAAAAQAAAAEAAAAAhD8BLsZFQEF33rKS6YopQUT3b6iLBG4nspe68/DBNBYAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBqrGJAAAAAAAAAADR0iuHawJ0pgZ+zUvBKEOPTQku2sAX2H62JPTl/Wv9+QAAAAACFZCUAOcXHAAAAscAAAABAAAAAQAAAACEPwEuxkVAQXfespLpiilBRPdvqIsEbieyl7rz8ME0FgAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAQAAAADAan62gAAAAEAAAAA+qpaPAsU/CGcSeS4KnvqE9y+Bcjhyr1l6jiwixRsvu8AAAABTkdOVAAAAAAs4YIuYne69wMuNtfiZ64gb7E3qnTR7A4yD4jZDSS8AQAAAAAAAAALf/////////8AAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBqrGJAAAAAQAAAAD6qlo8CxT8IZxJ5Lgqe+oT3L4FyOHKvWXqOLCLFGy+7wAAAAFOR05UAAAAACzhgi5id7r3Ay421+JnriBvsTeqdNHsDjIPiNkNJLwBAAAB0alKIAt//////////wAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGp+6EAAAABAAAAANHSK4drAnSmBn7NS8EoQ49NCS7awBfYfrYk9OX9a/35AAAAAU5HTlQAAAAALOGCLmJ3uvcDLjbX4meuIG+xN6p00ewOMg+I2Q0kvAEAAAkQQwRXzX//////////AAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAaqxiQAAAAEAAAAA0dIrh2sCdKYGfs1LwShDj00JLtrAF9h+tiT05f1r/fkAAAABTkdOVAAAAAAs4YIuYne69wMuNtfiZ64gb7E3qnTR7A4yD4jZDSS8AQAABz6ZujfNf/////////8AAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==",
 "fee_meta_xdr": "AAAAAgAAAAMBqfuhAAAAAAAAAADR0iuHawJ0pgZ+zUvBKEOPTQku2sAX2H62JPTl/Wv9+QAAAAACFZD4AOcXHAAAAsYAAAABAAAAAQAAAACEPwEuxkVAQXfespLpiilBRPdvqIsEbieyl7rz8ME0FgAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQGqsYkAAAAAAAAAANHSK4drAnSmBn7NS8EoQ49NCS7awBfYfrYk9OX9a/35AAAAAAIVkJQA5xccAAACxgAAAAEAAAABAAAAAIQ/AS7GRUBBd96ykumKKUFE92+oiwRuJ7KXuvPwwTQWAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",
 "memo_type": "none",
 "signatures": [
  "zktIGIVFAq0VhE+k1pvBW68iFlJVENpqN/QrNhqomaBpcCUVpM5jJhzXVi7FQzUXOXVVPhQRsjbYG87/wfNSBA=="
 ]
}

Last updated